Konstnärer

Vi är 14 medlemmar, se och läs mer om varje konstnär i menyn “Konstnärer” eller via länkad bild nedan till konstnärens egna sida.
Om ni vill kontakta alla mejla till info(snabela)konstkometen.se

Ann-Sofie Asklund Erbenius
Arja Norell
Bo Mellqvist
Filip Wänström
Ingegärd Wranne
Ingegärd Wranne
Kerstin Granbom
Lars Ekenger
Lotta Andersson
Lotta Andersson
Marianne Herder
Marie Johansson
Monica Minnhagen Alvesten
Peter Bergling
Peter Bergling
Rolf Hallqvist
Siv Wolgersdotter